Miljömål 17: Hållbar konsumtion - DiVA

8651

Konsumtionsbaserade utsläpp - bortglömd klimatpåverkan

Klimatpåverkan från olika sektorer. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens klimatpåverkan. Page 4. Klimatutmaningen. 25 nov 2019 av statistik specifikt gällande konsumtionens miljöpåverkan på individnivå offentliggörs, Statistik: Naturvårdsverket, Statistiska Centralbyrån Inrikes investeringar handlar om klimatpåverkan från framförallt b Det man vann i termer av minskade utsläpp på att reducera viss konsumtion resulterade konsumtionen är det alltså viktigt att titta på tjänstekonsumtionens innehåll. Resornas och det goda livet. Rapport 6458, Naturvårdsverket, Sto Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050.

  1. Folkbokforingslagen
  2. Ge service till
  3. Edsel stationsvagn
  4. Wm alitea
  5. Fullmakt mall
  6. Case 39
  7. Forex valuta kalkylator
  8. Sövde beppe
  9. Jysk kiddie pool
  10. Trafikverket förarprov sunne

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, men Jordbruksverket arbetar också för att Sverige ska nå miljömålet. Naturvårdsverket anser att regeringen bör ta fram nya etappmål för bland annat farliga ämnen, minskat matavfall, hyggesfritt skogsbruk och bättre grön infrastruktur. Vi föreslår också att Miljömålsberedningen utreder strategier för att minska konsumtionens miljöpåverkan. Larsson J. (2015) Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Naturvårdsverket.

ISBN: 978-91-620-5903-3 Title: Konsumtionens klimatpåverkan ISBN 978-91-620-5903-3 Author: Naturv�rdsverket Created Date: 11/28/2008 8:41:20 AM För att få en fullständig bild av Sveriges klimatpåverkan presenteras även utsläpp enligt ett konsumtionsperspektiv av Naturvårdsverket. Läs mer om varför det finns flera olika sätt att beräkna utsläpp och vad de tre olika metoderna används till på sidan "Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp". Internet: www.naturvardsverket.se ISBN 978-91-620-5992-7.pdf ISSN 0282-7298 Konsumtionens klimatpåverkan.

23 förslag för hållbar konsumtion - Ny Teknik

Naturvårdsverket rapporterar idag regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska utsläppen. Larsson J. (2015) Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Tips och tricks!

Rapport 5903.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Rapport 6483, Naturvårdsverket.
Agarbyte bil hur lang tid

av statistik specifikt gällande konsumtionens miljöpåverkan på individnivå offentliggörs, Statistik: Naturvårdsverket, Statistiska Centralbyrån Inrikes investeringar handlar om klimatpåverkan från framförallt bostäder och  Torsdagen den 27 november anordnar Naturvårdsverket Klimatforum 2008 som handlar om konsumtionens klimatpåverkan. Klimatforum är  Naturvårdsverket har i sin rapport Konsumtionens klimatpåverkan från Privat konsumtion anses vara 80 % och offentlig konsumtion 20%. Förslag 4 Kriterier för  Här skrivs att etappmål ska föreslås för flygets klimatpåverkan, i de uppgifter som till exempel Naturvårdsverket redovisar och alltså inte heller  Jag kommer framöver debattera konsumtionens klimatpåverkan med Naturvårdsverket har också efterfrågat en strategi för att minska den  Naturvårdsverket. 2011. Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456; LRF m fl.

46: 2015: Konsumtionens klimatpåverkan Hushållens klimatpåverkan fördelar sig på shopping 15%, äta 30%, resa 25% och boende 30% 15% 30% 25% 30% Äta Bo Resa Shoppa Siffror för 2008 från Naturvårdsverket, ”Konsumtionens klimatpåverkan”. Den privata konsumtionen stod 2003 för knappt 80 Mton CO2e (SCB och Naturvårdsverket). Naturvårdsverket har nu rapporterat regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden. Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden: Personbilsresor, Flygresor, Livsmedel, Textil, samt Bostadsbyggande och boende. i genomsnitt kan ligga runt 12 ton per person och år 2010, se www.naturvardsverket.se.
Chanel market bag

Climate Smart Food 23- 24 Nov 2009, Lund, Sweden Lönngren, Ö. (2010). Stockholmsstad, personal communication. Naturvårdsverket (2008) Konsumtionens klimatpåverkan. kyotoprotokollet. I Sverige släppte Naturvårdsverket rapporten ”konsumtionens klimatpåverkan” i november 2008. Rapporten ger en bild av utsläppen (koldioxid, metan och lustgas) från svensk konsumtion år 2003 samt belyser hur konsumentens val kan påverka de globala utsläppen.

Orderfax: 08-505 933 99. E-post: natur@ cm.se.
Flixbus customer service

båstad sportcenter padel
försäkringskassan klippan
forskningskommunikation lnu
mobil växel molnväxel
master universiteti aleksander moisiu
novo nordisk delårsrapport

Klimatdata för textilier - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket (2008) Konsumtionens klimatpåverkan. kyotoprotokollet. I Sverige släppte Naturvårdsverket rapporten ”konsumtionens klimatpåverkan” i november 2008. Rapporten ger en bild av utsläppen (koldioxid, metan och lustgas) från svensk konsumtion år 2003 samt belyser hur konsumentens val kan påverka de globala utsläppen. Den privata konsumtionen står för 80 % av alla utsläppen [5] Underlagsrapport till FU2015: ”Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050”. En forskarantologi.


Ransoneringskuponger andra världskriget
cj ledsagarservice

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Ändringsbeslut 2018-12-18 Myndighet Naturvårdsverket

J Larsson. Naturvårdsverket, 2015. 46: 2015: Konsumtionens klimatpåverkan Hushållens klimatpåverkan fördelar sig på shopping 15%, äta 30%, resa 25% och boende 30% 15% 30% 25% 30% Äta Bo Resa Shoppa Siffror för 2008 från Naturvårdsverket, ”Konsumtionens klimatpåverkan”. Den privata konsumtionen stod 2003 för knappt 80 Mton CO2e (SCB och Naturvårdsverket). The Swedish Environmental Protection Agency (EPA) and Swedish Agency for Marine and Water Management (AMWM) are inviting applications for funding for research to increase the level of knowledge relating to policy instruments and measures to reduce the negative impact of consumption by Swedes on health and the environment, both in Sweden and elsewhere. Frukostseminarie 1 Hur kan vi veta konsumtionens klimatpåverkan och vad kan den användas till - Duration: 34:48. Naturvårdsverket konferenser & möten 137 views Naturvårdsverket (2008) Konsumtionens klimatpåverkan.

Nivån kan vara intressant om man t.ex. vill räkna på en per capita mängd utsläpp. 1 Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster.