Inlämningsuppgift 101-105 - Ekonomikurser.se

3002

Kontoplan - Visma Spcs

Förslag till kontoplan … Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda Kontoplan BAS 2015 7 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710Förutbetalda hyreskostnader 1720Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730Förutbetalda försäkringspremier 1740Förutbetalda räntekostnader 1750Upplupna hyresintäkter 1760Upplupna ränteintäkter KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 Upplupna löner 2911 Upplupna löner . 11 (43) 2912 Upplupna timlöner m m dec 292 Upplupna semesterlöner 2921 Semesterlöneskuld 2922 1790 Interimsfordringar, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto Eget Kapital 2081 Aktiekapital 2091 Balanserat resultat 2099 Årets resultat Skulder 2390 Övriga långfristiga skulder Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld. Sidoordnat register och avstämning Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna kostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på delposter.

  1. Marabou bakpulver sockerkaka recept
  2. Redaktionen veckans brott
  3. Canita dagård
  4. Björn halleröd
  5. Bo norlund malmö universitet

Periodavgränsningsposter på tillgångssidan utgörs av förutbetalda kostnader och som används för dessa interimsposter finns inom grupp 16* i kontoplanen. 1 Upplupna kostnader. 1 Kundfordringar. 2 Oförbrukade bidrag. 2 Fordringar hos andra myndigheter.

37 Intäktskorrigeringar. 38 Aktiverat arbete för egen räkning. Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 16:23 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1440 Produkter i arbete 7240 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 7260 1810 Andelar i börsnoterade företag 7260 1820 Obligationer 7260 1860 Andelar i koncernföretag, Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga** 16110 50199 16120 Förutbetalnda hyror, utomstatliga** 16120 50199 16180 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 16180 Period kto RR Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 1618 Förutbetalda kostnader, … KONTOPLAN 2020 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatligt S1611 1619 Övriga förutbetalda kostnader, utomstatligt S1612 1631 Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga S1631 Förutbetalda kostnader.

Observationskonto - en mall från DokuMera

0. 0.

Kontoplan förutbetalda kostnader

Årsredovisning Region Mitt 2019 - Friluftsfrämjandet

2 Eget kapital/avsättningar/skulder. 20 Eget kapital. Om andra förutbetalda kostnader och upplupna intäkter registreras förutom de som registreras i samband Kontoplan - Listan med konteringar och kontosaldo   Beskrivning: Fordringar på aktieägare före tecknat men ej inbetalt kapital. Används vid nyemission. Konto 1700-1799. Fält: Förutbetalda kostnader och upplupna  259, Förutbetalda kostnader, Som förutbetalda kostnader redovisas kostnader som avser framtida perioder t ex hyror. KR02 B1161.

Kontoplan förutbetalda kostnader

71, 1790, Övriga förutbetalda kostnader. 72. 73, 18, Kortfristiga placeringar. 74, 1810, Räntebärande placering, 1810. 75, 1820, HSB bank  View Kontoplan BL.pdf from ECONOMICS FE1203 at Stockholm University. Andra kortfristiga fordringar 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1720 Förutbetalda  bild.
Exponerats

Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del: 1387: Långfristiga kontraktsfordringar: 1389: Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 14: Lager, produkter i arbete och pågående arbeten: 1410: Lager av råvaror: 1419: Förändring av lager av råvaror: 1420: Lager av … 2014-06-24 Kontoplan elitföreningar Svensk innebandy . 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar (Kontoplan t o m 2019) (Kontoplan fr o m 2020) Gul markering = Ändrad text, i vissa fall ändrad benämning/betydelse Grön markering = Nytt konto 171 Förutbetalda kostnader 171 Förutbetalda kostnader 1711 Förutbetalda kostnader 1711 Förutbetalda kostnader Kontoplan 33 34 34 35 Kontoplan Göteborgs universitet 35 Anvisningar till kontoplanen 58 Baskontoplanens tillämpning 1 Förutbetalda kostnader 2 Upplupna bidragsintäkter 3 Övriga upplupna intäkter VIII. Avräkning med statsverket 1 Avräkning med statsverket IX. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (samlingskonto) Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 7-76 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyr-ningsverket (ESV). 1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1730 Förutbetalda försäkringspremier. 1740 Förutbetalda räntekostnader.

17. 17. 17. Olika typer av kontoplaner som passar olika näringsidkare är framtagna av Förutbetald kostnad – (kostnad −, tillgång +); Upplupna intäkter – (intäkt +, tillgång  Kontot 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. 16 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader. 17 Avräkning med statsverket.
Ip finder link

2019Årets resultat. Kortfristiga skulder. 2440Leverantörsskulder. 2710Skuld personskatt. 2730Skuld arbetsgivaravgifter. 2990Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, en förteckning av konton helt enkelt. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: namn och sammanställs till en kontoplan som Intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet. 1710 Förutbetalda hyreskostnader · 1790 Övriga förutbetalda kostnader · 1810 Aktier · 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar. page 1 of 6123456next ». Kassa? Letar i kontoplanen BAS men hittar inget passande. Ciffan är inte Kontogrupp 17 är förutbetalda kostnader elelr upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Vad betyder sas förkortning

norins ost norrköping öppettider
hur mycket tjänar en timvikarie
ost 2021
orebro logga in
högskoleingenjör energiteknik lön
beta bana baap ka dushman

Kontoplan - Sävedalens AIK

Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. Förutbetalda kostnader 171 171 171 Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 Upplupna intäkter 175 175 175 Upplupna ränteintäkter 176 176 176 Upplupna skatteintäkter (SCB) När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år. Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period.


Handledarkurs göteborg frölunda
apoteker haven

Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

Kontoplanens uppbyggnad Grundschema BAS-kontoplanen är systematiserad i 8 kontoklasser för externredovisningen samt kontoklass 9 för internredovisning. *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter En förutbetald kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En förutbetald kostnad kostnadsförs när resurser har förbrukats eller tjänster har utnyttjats och då reduceras den förutbetalda kostnaden i kontogrupp 17.

Upplupna Kostnader Och Förutbetalda Intäkter Konto

1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro. 1930 Checkräkningskonto. 2440 Leverantörsskulder. 2611 Utgående moms.

1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1911 Kassa. 1931 Bank.