Folkrätt 7.5hp - Högskolan Dalarna

6011

Folkrätt – Wikipedia

Vad utgör folkrättens rättskällor och varför kan det ifrågasättas om prefixet eller suffixet ”rätt” är relevant i sammanhanget?Rättskällorna för folkrätten utgörs av internationella konventioner och bestämmelser staterna emellan. Exempelvis EU-konventionen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Lärandemål för delkurs 1: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 7,5 hp Efter avslutad kurs skall studenterna kunna uppvisa: - kunskaper om folkrättens system samt grundläggande regler och principer; - fördjupade kunskaper om och förståelse för folkrättens rättskällelära och relationen mellan folkrätt och nationell rätt; - kunskap om FN-stadgans betydelse för internationell fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter; - förmåga att självständigt tillämpa den Kursen omfattar fyra veckors studietid. Undervisningen omfattar både föreläsningar och seminarium.

  1. Chanel market bag
  2. Pioneer dvr-lx70d bedienungsanleitung
  3. Whisky aroma kit
  4. Capio jonkoping
  5. Liseberg restauranger
  6. Framtidens aktier
  7. Folkpartiets ungdomsförbund
  8. Baltetsioy 11
  9. Soka reg nr

Därefter förklaras trakträtten (kapitel 3), dvs. hur rättskällan traktater uppstår och fungerar. Även detta är relevant för alla folkrättens ämnen, liksom för alla de nationella rättsområden den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran på folkrättens rättskällor och normhierarki. Till viss del anlägger jag även ett kritiskt perspektiv, i den meningen att jag lyfter fram diskussionen som finns kring säkerhetsrådets befogenheter och hur resolutionen är formulerad. … 0100 Folkrätt 6 Kursens innehåll Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning).

Svensk lagstiftning och regeringens direktiv 22 3.3. Försvarsmaktens ramverk 23 3.4.

Rättsregler - Bibliotek Familjen Helsingborg

Fördragen om EU och dess funktionssätt är grundläggande rättskällor, eftersom Den internationella rätten kan delas in i folkrätt och internationell privat- och  Företag och privata individer berörs ändå också av folkrätten. Folkrättens rättskällor utgörs av internationellt bruk och internationella avtal. Den primära folkrätten  Kursen behandlar folkrätten som system samt relationen till nationell rätt.

Folkrättens rättskällor

Rättskälla - svenska definition, grammatik, uttal, synonymer

hur rättskällan traktater uppstår och fungerar. Även detta är relevant för alla folkrättens ämnen, liksom för alla de nationella rättsområden den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran på folkrättens rättskällor och normhierarki. Till viss del anlägger jag även ett kritiskt perspektiv, i den meningen att jag lyfter fram diskussionen som finns kring säkerhetsrådets befogenheter och hur resolutionen är formulerad. … 0100 Folkrätt 6 Kursens innehåll Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). nationell nivå, samt 3) materialrättsligt och normativt baserade på folkrättens rättskällor.

Folkrättens rättskällor

Därför kommer det att ske en 4 Se artikel 38(1) Stadgan för den internationella domstolen. Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. WikiMatrix Det är emellertid den nationella domstolen som skall bedöma om en sådan skyldighet framgår av andra rättskällor som ålägger myndigheterna att bevilja företräde vid bestämda personliga situationer som präglas av svårigheter att den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran på folkrättens rättskällor och normhierarki. Till viss del anlägger jag även ett kritiskt perspektiv, i den meningen att jag lyfter fram diskussionen som finns kring säkerhetsrådets befogenheter och hur resolutionen är formulerad. Några EU-rättsliga aspekter tas också upp. Kapitel 3 omfattar en allmän redogörelse av folkrättens tolkningsregler och övrig vägledning vid konventionstolkning.
Swedbank medlemslån lo

Svensk lagstiftning och regeringens direktiv 22 3.3. Försvarsmaktens ramverk 23 3.4. 1325:s betydelse för Försvarsmakten 24 4. Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den . HANDBOK.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna. 1. redogöra för internationell rätt; folkrättens struktur och rättskällor. 2. diskutera och problematisera  Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer.
Analysera enkater

Vart ska den leta som vill vara säker på inneh Lektion 2: Allmänt om begrepp och systematik FRÅGO Folkrätt 84 Folkrättens rättskällor 86 Förhållandet mellan nationell rätt och folkrätt 87 Folkrättens rättssubjekt 88 Förenta nationerna 89 FN:s fackorgan 93 Folkrättens rättsområden Lotta Vahlne Westerhäll is a professor in Public Law, focusing on Social Law. She has conducted research in the Swedish and EU Social Insurance Law, Medical Law and the regulation of social services. On other web sites Google Scholar Research areas Public Law, Social Law Social Law Teaching areas Public Law Social Law Selected publications Socialrättens regelsystem, rättskällor och Folkrättens rättssubjekt 133 Aktörerna på den internationella scenen 134 Förenta nationerna 134 FN på 2010-talet 139 FN:s fackorgan 139 Folkrättens rättsområden 140 Skyddet för de Civilrätt Läs mer om Allmän avtalsrätt, Entreprenadrätt, köprätt och Sak- och insolvensrätt. Man kan dela upp avtalsrätt i två delar allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Civilrätt - Ett avtal uppkommer genom att ett anbud och en accept utbyts mellan två parter.

Fastställd den 25 augusti 2010 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Utländska studenter skall med godkänt resultat ha tenterat en grundläggande kurs i folkrätt. Ansvarig institution: Juridiska institutionen Beslut och riktlinjer. Fastställd den 7 maj 2007 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Skrubber

external otitis media
vårdcentralen surahammar telefonnummer
ibm ds8000 knowledge center
lbs se
faktura proforma
digital administration and cyber security gehalt

Folkrätt - DokuMera

344.01, Arbetsrätt. 345, Straffrätt. 346, Civilrätt. 346.048, Immaterialrätt. Stater är bärare av folkrättsliga rättigheter och skyldigheter Folkrättens vs nationell rätt. • Det beror på…. • Monoism Tillgång till rättskällor?


Styckegods in english
offentlighet sekretess lagen

Rättsregler : en introduktion till juridiken - Smakprov

Undervisningen omfattar både föreläsningar och seminarium. Kursen innehåller följande kursmoment: Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). Folkrätt, särskildt såsom svensk publik internationell rätt. Föreläsningar. Uppsala 1928.

Sedvänja - En egen rättskälla i svensk rätt - Digitala Juristerna

LBBJ, Folkrätt: territorium och stater. Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater  redovisa goda kunskaper i grundläggande folkrätt och folkrättens källor, redovisa goda kunskaper om unionsrättens rättskällor och deras användning,. Totalförsvarets folkrätts råd. Rådet består av tionerna den viktigaste rättskällan inom den installationerna används i strid med folkrättens regler. Civilförsvar  Enligt den klassiska uppfattningen är rättskällorna i Portugal följande: Hit hör bl.a. folkrätt (t.ex.

Regler och avtal mellan stater. Reglerar förhållande Tolkas mot folkrättens rättskällor. Folkrättens rättskällor. internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt (statspraxis), allmänna rättsgrundsatser (rättsprinciper), rättsliga avgöranden  Just folkrätt reglerar hur olika internationella subjekt, främst stater, interagerar. Det kan vara allt från hur man beter sig i beväpnade konflikter till  av V Johansson · 2020 — Utöver begränsningarna som principen själv fastställer utgör även andra folkrättsliga rättskällor begränsningar för staters resursanvändning. I  Kursen i Folkrätt ger dig den viktigaste informationen på ett roligt och du lära dig om grunderna för den internationella rättsordningen, bland annat rättskällor,  Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande  mellan nationerna och att över huvud tjäna fredens och folkrättens syfte”.