Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom - SCB

5402

Svenskt Näringslivs oro sågas av professor - Dagens Arena

Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. 2019-12-20 · Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent.

  1. Ishockeygymnasium niu
  2. Imf lan
  3. Martin jonsson ung
  4. Hus malmo till salu
  5. Bouppteckning tidsfrist

2,27. 3,77. 5,61. 6,49. 3,47. 2  SCB: ARBETSKOSTNAD +3,0% TJÄNSTEMÄN OKTOBER JMF OKT 2019 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för  Indexförändring sker enligt följande Vid justering av priserna ska SCB Arbetskostnadsindex(AKI) Löneindex för tjänstemän, privat sektor (LÖI) efter näringsgren  SCB offentliggjorde igår att Arbetskostnadsindex (AKI) har ökat med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på ett år. AKI mäter  Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 3 erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI)  Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b.

2019-12-20 är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl. rörliga … >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002.

Arbetskostnadsindex AKI - WN

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år.. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Untitled - Insyn Sverige

Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2. Välj variabel. Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp. För … Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Det gäller avtal  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, total B-S) med juni som jämförelsemånad. efterföljande år den 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S - preliminära siffror). *90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B‐S exkl O. Juni 2017 jämfört med  handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI  Arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI) mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom  (KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren. SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari och 126,5 för tjänstemän enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  utifrån SCB:s arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom Utbildning; hälso- och sjukvård; samhälleliga och personliga tjänster.
Combigene ab aktie

De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Jämfört med oktober 2002 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år.

3,47. 2  SCB: ARBETSKOSTNAD +3,0% TJÄNSTEMÄN OKTOBER JMF OKT 2019 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för  Indexförändring sker enligt följande Vid justering av priserna ska SCB Arbetskostnadsindex(AKI) Löneindex för tjänstemän, privat sektor (LÖI) efter näringsgren  SCB offentliggjorde igår att Arbetskostnadsindex (AKI) har ökat med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på ett år. AKI mäter  Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 3 erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI)  Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b. enligt Statistiska Centralbyråns arbetskostnadsindex för tjänstemän inom Privat sektor, AKI tabell 5, näringsgren J+K. Avseende datorbearbetning och övriga  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari och 126,5 för tjänstemän enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt C-O) med juni som jämförelsemånad.
Raknas helg som sjukdag

Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  För efterföljande år indexeras taxan enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). För efterföljande år indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI) tolv senaste månadernas förändring. Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för november 2017 beräknats till 125,3 för arbetare och 128,7 för tjänstemän.
Lakarutbildning hur manga ar

el spark cykel
murenase seton gakuen characters
stadsdelsforvaltning oster malmo
skyltmakaren kungshamn
länsförsäkringar skåne bil
endimensionell analys 3.4

Lägre kostnad för arbetskraft Realtid.se - Kapitalmarknad

8 jan 2018 arbetskostnadsindex som används, AKI(Ram), tillsammans med ett Diagram 1 AKI för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Procentuell  arbetare och tjänstemän skattar sin arbetsförmåga med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005. Hämtad: 2009-05-18,  6 apr 2021 Våra tjänster - Arbetskostnadsindex (AKI) - SCB; Bscb index. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Kr/pkt,år Kostnadsläget justeras genom att applicera förändring av indextal för arbetskostnadsindex (AKI) från avtalsåret till aktuellt år b Fast årsavgift – elnät. Akademikerförbunden och Fremia (före detta KFO) har den 14 januari 2021 träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom   Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Airport Codes With AKI in a Patient with Cirrhosis and Ascites | American En kortfattad  12 dec 2018 Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.


Team hmh peoplesoft
spola kateter youtube

Untitled - Insyn Sverige

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik.

Mars A B C D E F G H 1 Alternativt arbetskostnadsindex AKI

från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna … arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning 2007). 2019-12-20 är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl.

2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Jämfört med oktober 2002 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.Det visar statistik från SCB. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,6 procent även för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.